RODO

Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Bronka, ul. J. Chełmońskiego 7, 75-631 Koszalin;
 2. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwisko panieńskie, data ukończenia szkoły, profil klasy, wizerunek), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres korespondencyjny), dane finansowe (numer rachunku bankowego);
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie :
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji zapisu na udział w imprezie, realizacji imprezy, promocji działalności Stowarzyszenia oraz publikacji zdjęć z przebiegu Imprezy na stronie www oraz profilu fb Stowarzyszenia.
  • art. 6 ust. 1 lit. f w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora (egzekwowanie roszczeń);
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 5. Zdjęcia z przebiegu Imprezy zostaną opublikowane na stronie www Stowarzyszenia oraz profilu społecznościowym facebook;
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celów przetwarzania;
 10. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.