Organizacja Pożytku Publicznego

Szanowni Absolwenci! Można przeznaczyć 1% podatku na Stowarzyszenie.
Wpłacając 1% należy w deklaracji PIT podać pełną nazwę stowarzyszenia “Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Bronka w Koszalinie” oraz numer KRS 0000 2784 65 Bank PKO SA 7 1240 3653 1111.